ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Otevřený Mlýn nabízí široké vyžití v rámci volnočasových aktivit. Odpolední program kroužků je věnován školním dětem a rozvoji jejich potenciálu. Dopolední program zase patří maminkám s dětmi a kroužkům pro malé děti v doprovodu rodiče. Lektoři i lektorky si zakládají na pohodové atmosféře v příjemném prostředí Otevřeného Mlýna.

Celý tým Otevřeného Mlýna spojuje podpora myšlenky udržitelného rozvoje s využitím moderních technologií. Tyto myšlenky aplikujeme při přeměně starého mlýna a stavíme na nich program pro děti.

Těšíme se na Vás

Areál

Zázemí

Zázemí zájmových kroužků tvoří vybavená jurta s rozhlehlou zahradou a mnoha tajuplnými zákoutími. V rámci programu využíváme také zahradní venkovní učebnu s herními prvky. Pro experimentování s vodou proběhla revitalizace vodního náhonu. V dohledné době začneme také využívat prostory rekonstruované mlýnice.

Spolupráce a sdílení

Tým lektorů

Jsme tým lektorů, kteří se dlouhodobě věnují dětem a podporují rozvoj jejich potenciálu. Jsme tvořiví lidé, kterým záleží na budoucnosti naší planety, proto pracujeme udržitelně s ohledem na životní prostředí. Zabýváme se tématy BOV, EVVO, udržitelný rozvoj, kutilství, bastlení, výroba z reci věcí. Při aktivitách se snažíme podporovat zájem dětí, zažít společně s nimi úžas a údiv nad daným tématem.

Atraktivní program s důrazem na kvalitu

Reference

Za dobu práce s dětmi registrujeme více než 300 účastníků, kteří se k nám mnohdy opakovaně vrací v rámci příměstských táborů či zájmových kroužků. Areál Otevřeného Mlýna postupně budujeme a to včetně lektorského týmu, aktivity začínáme. Naším cílem je se zlepšovat. Názor veřejnosti je pro nás důležitý, budeme rádi za podnětné připomínky.

Zájmové kroužky pro školáky

Zájmové kroužky probíhají v Otevřeném Mlýně od roku 2022. K oblíbeným tématům patří angličtina, kreativita nebo IT a základy programování. Pozornosti neunikne ani zájmový kroužek Minecraft, který vhodně kombinuje hru ve společném prostředí s tematickými hrami na rozhlehlé zahradě. Nabídku kroužků se snažíme postupně rozšiřovat, můžete se těšit na další nová témata.

Jako pomoc pracovně vytíženým rodičům nabízíme k některým zájmovým kroužkům naši dopravu do mlýna od vybraných ZŠ z okolí Kačice. Rodiče děti vyzvedávají v Kačici po skončení programu kroužku.

Myslíme rovněž i na předškolní děti, které zanedlouho nastoupí do školy. V rámci kroužku se jim snažíme přechod z MŠ do ZŠ ulehčit a podpořit je v jejich školní přípravě.

Aktivity pro malé děti s rodiči

Rádi podporujeme ve všestranném rozvoji i menší děti (2-4 roky). Děti si například na kroužku Venkovní dobrodružství v doprovodu rodičů vyzkouší výtvarné a senzomotorické aktivity, zahradničení, přírodní bádání, hudební a pohybové hry a mnohé další. Pro stejnou skupinu je pak určen i kroužek Pohádkové dobrodružství plný známých i méně známých pohádkových postav, poutavých příběhů a souvisejících tematických aktivit. Nově můžeme nabídnout také kroužek zaměřený na rozvoj smyslového vnímání – smyslohrátky.

Aktivity pro maminky s dětmi

Rádi bychom podpořili maminky ve zdraví prospěšném cvičení, i když nemají možnost hlídání. Od září do naší nabídky zařadíme kondiční kroužek pro maminky za přítomnosti dětí a stejně tak i jógu. Děti jsou na kroužku pod přímým dohledem rodiče a budou mít možnost se do cvičení zapojit. Program kroužku nezahrnuje hlídání. Na místě mohou děti využít zázemí venkovní učebny s herními prvky. Na kroužku rádi přivítáme i zájemce, kteří přijdou sami.

Kroužky pro nejmenší

Pro školkové děti (2-6 let) pořádáme zájmové kroužky bez přítomnosti rodičů. Aktivity jsou určeny přednostně pro děti přihlášené do dětské skupiny. V rámci volné kapacity můžeme nabídnout program také dalším dětem.

Aktivity pro dospělé

Na své si přijdou také dospělí, ať už v rámci kondičního programu (kruhový trénink), při relaxačních činnostech nebo na vzdělávacích seminářích.