CELOROČNÍ PROJEKTOVÉ DNY

Lesní ateliér

Přijďte k nám zažít kreativní projektový den. V rámci dopoledne prozkoumáme rozlehlou zahradu se spoustou zajímavých zákoutí, kde si společně s odborníkem z praxe vyzkoušíme různé techniky vlastnoruční tvorby. K tvoření využijeme řadu přírodnin dle ročního období. Např. si vyrobíme vlastnoruční papír či mýdlo, zaexperimentujeme s vodou nebo otestujeme moderní pomůcku v podobě 3D pera. Při aktivitách budeme spolupracovat ve skupinkách, podpoříme rozvoj kreativity a vlastní tvořivosti.

Projektový den je určený
pro děti MŠ
a žáky 1.-3. tříd ZŠ

Bádání na zahradě
Během projektového dne si vyzkoušíme zajímavé experimenty s materiály, které najdeme na zahradě. Na vlastní kůži zažijeme úžas a zaujetí. Otestujeme si náš odhad vzdálenosti Budeme bádat a zkoumat přírodu na zahradě a v okolí. Vyzkoušíme si např. vyrobit sopku z jedlé sody nebo vlastní duhu, otestujeme pokusy s vodou v mlýnském náhonu. Zažijeme výuku fyziky, matematiky a chemie v přírodě. Při aktivitách zjistíme, že svět kolem nás je plný možností a fantazie.

Projektový den je určený
pro žáky 1.-5. tříd ZŠ

Úniková hra

Přijďte si zahrát se třídou únikovou hru do Otevřeného mlýna. Společně zažijeme den plný logiky, šifer a hádanek. Využijeme prostory rozlehlé zahrady, kde na vás v různých zákoutích budou čekat připravené úkoly na procvičení logického a kritického myšlení, řešení problému a spolupráce. Hrou nás provede postavička, která nám povypráví příběh o historii místního mlýna, prozradí nevšední zajímavosti a poodhalí kus budoucnosti. Během projektového dne děti zažijí úžas, údiv i zaujetí.

 

Projektový den je určený
pro žáky 1. – 9. tříd ZŠ

Olympiáda ve mlýně

V rámci projektového dne propojíme sportovní aktivity s objevováním rozlehlé zahrady se spoustou zajímavých zákoutí a zázemím v podobě jurty. Během aktivit se rozdělíme na týmy, vyrobíme si maskoty, vlajky a vymyslíme vlastní pokřik. Jakmile budeme mít vše připravené ke hře, pustíme se do plnění netradičních disciplín. Nebude chybět bodování a vyhlášení výsledků. Během projektového dne nám bude po celou dobu hořet olympijský oheň.

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1.-3. tříd ZŠ

Hravá recyklace
  Projektový den bude o plýtvání, recyklování a tvoření. Hledáme cesty jak tvořit, jak tvořit nejen ekologicky, ale i ekonomicky. Naše společnost je konzumní. Zanecháváme na planetě Zemi mnoho odpadu v půdě, v moři i v ovzduší. Pojďme se hravou formou pobavit o možnostech a způsobech, jak můžeme odpad redukovat nebo využít k dalšímu zpracování. Hledejme a zkoušejme žít v souladu s přírodou. V našich programech budeme recyklovat různé materiály jako je papír, dřevo nebo textil. Vytvoříme si například tyto výrobky:
  • Miska (tvoření z papírové hmoty)
  • Papír (výroba ručního papíru)
  • Postav dům – hmyzí domek – recyklování dřeva
  • Robot – recyklování dřeva
  • Loutka – recyklování textilu
  • Tkaní – recyklování textilu
  • Mozaika – recyklování dlaždic
Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1.-5. třídu ZŠ

Tvořivý technik

Při projektovém dni využijeme stavebnici iTriangle. Budeme spolupracovat, zažívat úspěchy i neúspěchy, ze kterých se dokážeme poučit a dojít zdárně k představení výsledku toho, co jsme vytvořili. Projektový den je zaměřený na polytechnické vzdělávání, a to nejenom na vědomosti, ale i dovednosti a zručnost. Při práci se staršími žáky si při konstruování procvičíme fyzikální zákony, sestavíme si jednoduché stroje a seznámíme se základy mechaniky.

Projektový den je určený
pro děti MŠ a žáky 1. i 2. stupně ZŠ

Zábavné programování

Skrze stavebnice k sebepoznání aneb propoj levou a pravou mozkovou hemisféru

Na projektovém dni se proměníme v řidiče a dopravce. Pomocí barevného kódování naplánujeme a sestavíme trasu pro autíčko CarKit. Procvičíme si logické myšlení, práci podle instrukcí a řešení problémů. Při pohybových aktivitách upevníme pravolevou orientaci a orientaci v prostoru. Získáme okamžitou zpětnou vazbu a užijeme si zábavu při dopravě potravin z farmy a pekárny do školky.

Projektový den je určený
pro děti MŠ (5-6 let)

Žáci na vlnách demokracie: Ovlivni školu s Otevřeným mlýnem!

Pojďme si společně užít demokracii ve škole. Otevřený mlýn přináší zábavný zážitek pro žáky 7. až 9. tříd, kteří mají chuť měnit svět kolem sebe.

Na projektovém dni se nebudeme ztrácet ve složitých výrazech, ale společně objevíme, co znamená veřejný prostor a jak se mohou žáci stát tvůrci změn ve svém školním prostředí. V Otevřeném mlýně můžete zažít demokracii v akci a naučit se principy komunitního plánování ne tak, jak je znáte, ale v reálném prostředí plném radosti a energie. Máte rádi demokracii, nebo si chcete vyzkoušet, jak ji rozproudit ve své škole? Přidejte se k nám a buďte součástí projektového dne plného zábavy, interakce a možnosti ovlivnit vaše školní prostředí. Věřte nám, demokracie nemusí být nudná, s Otevřeným mlýnem se stává poutavým dobrodružstvím.

Projektový den je určený
pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ