PROJEKTOVÉ DNY

Naše služby

Projektové dny v Otevřeném mlýně
& Zájmové kroužky

Přijeďte za námi do Otevřeného mlýna v rámci výuky či volnočasových aktivit. Jsme otevření kreativním myšlenkám a nápadům. Podporujeme udržitelný rozvoj s využitím moderních technologií. Tyto myšlenky aplikujeme při přeměně starého mlýna a stavíme na nich program pro děti.

Těšíme se na vás

Tým lektorů

Jsme tým lektorů a metodiků, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi. Jsme kreativní a tvořiví lidé, kterým záleží na budoucnosti naší planety, proto pracujeme udržitelně s ohledem na životní prostředí. Zabýváme se tématy BOV, EVVO, udržitelný rozvoj, kutilství, bastlení, výroba z reci věcí. Při aktivitách se snažíme podporovat zájem dětí, zažít společně s nimi úžas a údiv nad daným tématem.

Výstupy

V rámci realizace projektových dnů od nás děti obdrží kromě, věříme, příjemných zážitků malou památku na Otevřený mlýn. Škole předáme předpřipravený výstup pro vykázání MŠMT.

Reference

Za dobu práce s dětmi registrujeme více než 300 účastníků, kteří se k nám mnohdy opakovaně vrací v rámci příměstských táborů či odpoledního klubu. Spolupracujeme s desítkami škol a zástupci z obce v okolí. Máme pozitivní ohlasy na akce pořádané pro širokou dětskou veřejnost jako kačický masopust či strašidelná stezka.