PROJEKTOVÉ DNY

Naše služby

Projektové dny v Otevřeném mlýně
& Zájmové kroužky

Přijeďte za námi do Otevřeného mlýna v rámci výuky či volnočasových aktivit. Jsme otevření kreativním myšlenkám a nápadům. Podporujeme udržitelný rozvoj s využitím moderních technologií. Tyto myšlenky aplikujeme při přeměně starého mlýna a stavíme na nich program pro děti.

Těšíme se na vás

Výstupy

V rámci realizace projektových dnů od nás děti obdrží kromě, věříme, příjemných zážitků malou památku na Otevřený mlýn. Škole předáme předpřipravený výstup pro vykázání MŠMT společně se smlouvou s odborníkem z praxe.

Reference

Za dobu práce s dětmi registrujeme více než 300 účastníků, kteří se k nám mnohdy opakovaně vrací v rámci příměstských táborů či odpoledního klubu. Spolupracujeme s desítkami škol a zástupci z obce v okolí. Máme pozitivní ohlasy na akce pořádané pro širokou dětskou veřejnost jako kačický masopust či strašidelná stezka.