Jedinečný prostor pro děti od 2-6 let

Dětská skupina Mlýnek

K ZAHRADĚ 1, KAČICE, OKRES KLADNO

InCollage_20240303_203848459
Myšlenka manželů Heinzových založit Dětskou skupinu Mlýnek byla po narození syna Karla logickým pokračováním jejich činnosti, kterou je snaha o propojení moderního vzdělávání s jedinečným místem Otevřeného mlýna.

Petra je vystudovanou učitelkou s 12-ti letou praxí na ZŠ i SŠ. Má zkušenosti z oblasti školního managmentu. Je ředitelkou ITveSkole.cz, o.p.s., v Otevřeném Mlýně má za cíl umožnit dětem moderní přístup ke vzdělávání s ohledem na potřeby a potenciál jednotlivce, při zapojení výukových pomůcek a využití zázemí mlýnice, zahrady i okolí.

Luděk má přes 20 let zkušeností v oboru implementace moderních technologií do škol, je ředitelem firmy Boxed, s.r.o., v Otevřeném Mlýně je odpovědný za zajištění funkčního a udržitelného prostředí, které je variabilní a kde je možné v jeden okamžik vzdělávat, tvořit i vzájemně spolupracovat.

„Společně s našimi spolupracovníky tvoříme tým, který pomůže Vašim dětem vydat se svou cestou a naplno využít svůj potenciál. Pokud chcete nahlédnout do areálu Otevřeného mlýna, rádi vás přivítáme.“

Manželé Heinzovi, zakladatelé Dětské skupiny Mlýnek

Proč právě k nám?

Hodnoty a vize Otevřeného Mlýna

Synergie a komunita

Synergie a komunita

Stavíme na pevných základech založených na dlouholeté spolupráci vzájemně se doplňujících lidí a inspirativního partnerství s MŠ i ZŠ. Důležitý je pro nás pozitivní vztah s obcí a zapojení do komunitního života v místě.

Věříme, že za šťastným dítětem stojí soulad hodnot rodiny a školy. Tvoříme smysluplný prostor s přátelskou atmosférou a vlastním zapojení vzájemně se podporujících dětí a jejich rodin, které mají chuť přispívat troškou do mlýna.

Areál

Jedinečný areál

Rozlehlý areál Otevřeného Mlýna s dobrou dostupností a jedinečnou atmosférou, rozlohou 12.000 m² nabízí bezpečné podporující prostředí k rozvoji vašeho dítěte, učení se v přírodě a objevování.

Dětská skupina má k dispozici nově vytvořený prostor se třídou, zahradu s jurtou a zázemí zrekonstruované historické mlýnice se sálem pro pohybové i kulturní aktivity a zájmové kroužky.
Vzdělávání v přírodě

Vztah k přírodě

Spojujeme principy lesní školky a Montessori pedagogiky, klademe velký důraz na pobyt dětí venku, učení hrou, zážitky a zkušenostmi. Pracujeme s přírodninami, podporujeme udržitelnost a kreativitu.

V areálu se staráme o slepičky, zakládáme vyvýšené záhony, pěstujeme ovoce a zeleninu a podnikáme výpravy k rybníku Chobot, poznáváme okolí.

Individuální přístup a bezpečí

Individuální přístup a bezpečí

Klademe důraz na individuální přístup, který garantujeme v rámci malé skupinky 12 dětí, o kterou pečují dvě průvodkyně. Věříme, že vstřícný přístup a pozitivní motivace vytváří klidné a bezpečné prostředí, do kterého děti rády chodí a které přispívá k vytvoření vzájemné důvěry a rozvoji jednotlivce. Uvědomujeme si, že každé dítě je jedinečné a má různé talenty, které je potřeba objevit, rozvíjet a podporovat.

Bezpečný provoz zajišťuje tým lidí, kteří jsou pravidelně školeni. O areál pečujeme s důrazem na zajištění bezpečnosti všech návštěvníků.

Atraktivní program s důrazem na kvalitu

Atraktivní program s důrazem na kvalitu

Provozovatel ITveSkole.cz je akreditovanou institucí pro vzdělávání a dlouholetou praxí s přípravou a realizací programů pro děti z mateřských škol po celé republice. Zkušený lektorský tým přináší možnost zastupitelnosti, rozmanitosti aktivit a přesah na návazné aktivity v Otevřeném Mlýně (zájmové kroužky, narozeninové oslavy, víkendové akce, příměstské tábory aj.).

Nabízíme nadstandardní služby, k dispozici je školkový vůz, kterým budou realizovány výlety do okolí, doprava na plavání nebo lyžování.

Zdravá strava

Zdravý životní styl

Dbáme na to, aby byla strava pestrá a obsahovala všechny důležité složky pro zdravý vývoj malých dětí. Strava bude zajištěna dodavatelsky v biokvalitě formou dvou svačinek a obědu.

Jsme schopni vyhovět i intolerancím na laktózu, lepek, popř. požadavkům na vegetariánskou stravu apod.

Do denního programu budou pravidelně zařazovány pohybové aktivity na zahradě.

Přispějte svou Troškou do Mlýna

Co v dětech chceme rozvíjet?

Směr, kterým se chceme ve vzdělávání ubírat, co chceme podporovat

Vzájemná podpora, úcta, respekt, spolupráce a přátelský přístup

Vzájemná podpora, respekt a úcta

Výhodou dětské skupiny MLÝNEK je věkově smíšená skupina dětí, kdy se učí jeden od druhého. Režim dne je sestaven z pestré škály aktivit, při kterých si vzájemně pomáháme, podporujeme se
a díky tomu rosteme.

Trvale udržitelný rozvoj (TUR) a moderní technologie

Trvale udržitelný rozvoj a moderní technologie

Podporujeme udržitelný způsob života a k tomu chceme vést i děti, pod hesly použij znovu, vypěstuj si, sdílej, půjč si. Zároveň se snažíme chytře využívat moderní technologie a principy ostrovního způsobu života.

Vztah k přírodě (EVVO)

Vzdělávání v přírodě (EVVO)

Souzníme s myšlenkou lesních školek. Klademe velký důraz na pobyt dětí venku za každého počasí. Chceme v dětech probouzet radost z objevování na zahradě, užívat si vodních hrátek v náhonu nebo pozorovat čápy na komíně.

Podpora kreativity

Učíme děti prožitkem, preferujeme vzdělávání v souvislostech. Dáváme prostor dětské fantazii, vytváříme podnětné prostředí pro rozvoj kreativity a tvořivosti dětí v oblasti hudby i umění. Používáme moderní metody a pomůcky.

Spolupráce a sdílení

Spolupráce a sdílení

Stavíme na bezpečné a otevřené komunikaci a budování pevných vztahů s dětmi i rodiči, společné péči o místo a vytváření komunity. Podílíme se na strašidelném či masopustním průvodu obce.

Zdravý způsob života

Zdravý způsob života

Je pro nás důležitý zdravý vývoj dětí, a proto podporujeme zdravý pohyb během celého dne, pravidelnost programu a rituály, které dětem poskytují pocit jistoty a bezpečí. Zároveň dbáme na zdravou stravu a pitný režim.
p_dk

Paní průvodkyně Dagmar Kalčíková

Jmenuji se Dáša a práci s dětmi se věnuji větší část svého života. Už během studií na zdravotní škole jsem vedla všestranný sportovní kroužek a oddíl malých házenkářů. Je tedy asi zřejmé, že společně s dětmi je mou neoddělitelnou součástí i sport – v házené jsem dlouho hrála v nejvyšší soutěži. Během toho jsem se stala chůvou hned ve dvou rodinách a později jsem pracovala v dětské skupince na MPSV. Poté jsem se stala maminkou svých dvou chlapečků.

Práci s dětmi miluji. Naplňuje mě energií, neustále mě obohacuje a beru jí jako své poslání. Ráda pozoruji, jak se děti neustále učí a jaké dělají pokroky. Moc mě baví ukazovat jim cestu a zároveň se od nich nechat vést jejich bezprostředním dětským světem plným fantazie a spontánnosti. Velmi ráda s nimi tvořím, sportuji a pozoruji přírodu. V práci s dětmi se snažím neustále zlepšovat, ať už čtením knih či účastmi na různých seminářích. V dětech bych ráda rozvíjela kreativitu, sebedůvěru, samostatnost a lásku k přírodě, k sobě i k ostatním.

p_tl

Paní průvodkyně Tereza Léblová

Mé jméno je Tereza Léblová a jsem maminkou dvou dětí. Mám vystudovaný grafický design, ale vždy mi byla bližší práce s dětmi. Mám praxi jako asistent pedagoga a budu si rozšiřovat vzdělání o předškolní a mimoškolní pedagogiku.

Je mi blízká Montessori výuka, jelikož jsem jí sama prošla v MŠ a ZŠ jako dítě.

Ráda trávím s dětmi čas v přírodě a mám v oblibě činnosti při kterých se projevuje dětská fantazie a kreativita. Ráda bych děti vedla k samostatnosti, sebedůvěře a vzájemnému respektu.

Práce s dětmi je pro mě smysluplná činnost a náplň života.

Jsem ráda, že můžu být součástí tohoto projektu a přátelského týmu a těším se na dny strávené s dětmi v areálu Otevřeného mlýna a jeho okolí.

Ceník

Ceník

Nadstandardní balíček obsahuje:

Výlety (např. ZOO Zájezd, Vodní park Čabárna, Obora Lány apod.), odpolední kroužky v čase 15–17 hodin (PO-ČT, PÁ dle individuální domluvy), angličtina, divadelní představení v mlýnici, hygienické potřeby apod.

Kritéria přijetí

Souznění s vizí a komunitou dětské skupiny
Počet dnů docházky, pro budování skupiny kamarádů preferujeme účast pět dní v týdnu
Účast na dalších aktivitách Otevřeného Mlýna
Věk dítěte


Zápis dětí pro školní rok 2024/2025 proběhne formou individuálních schůzek v průběhu března a dubna 2024.
V případně volné kapacity přijímáme děti i v průběhu roku.
DĚTSKOU SKUPINU MLÝNEK TVOŘÍME PRO VÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Gabriela Hošková