JEDINEČNÝ PROSTOR PRO DĚTI, PEDAGOGY I RODIČE

OTEVŘENÝ MLÝN

K ZAHRADĚ 1, kAČICE, OKRES KLADNO

Aktuální zprávy ze mlýna:

Objevte náš příběh

Náš příběh začal v roce 2019, kdy jsme hledali místo pro realizaci projektových dnů, setkání pro pedagogy a ověřování inovativních řešení v praxi. Objevili jsme historický mlýn v obci Kačice, který postupně přeměňujeme a dáváme mu nový rozměr. V první etapě jsme zpřístupnili rozlehlou zahradu dětem a školám. Postavili jsme jurtu a venkovní učebnu, které slouží jako zázemí pro realizaci aktivit. Zrekonstruovali jsme komín, na kterém nám sídlí chránění čápi. Nyní dokončujeme revitalizaci mlýnice, ve které vytvoříme čtyři patra pro realizaci tvůrčích a vzdělávacích aktivit. Následně přistavíme novou budovu, ve které bude ubytovací kapacita a technické zázemí.

oTEVŘENÝ = "OPEN"

Hodnoty a vize, které zastáváme

O

Otevřený prostor pro všechny

Tvoříme smysluplný prostor s přátelskou atmosférou a vlastním zapojením vzájemně se podporujících lidí, které mají chuť přispívat troškou do mlýna.

P

Podporující pedagogy i děti

Učíme prožitkem, preferujeme vzdělávání v souvislostech. Vytváříme podnětné prostředí pro rozvoj kreativity a tvořivosti. Používáme moderní metody a pomůcky.

E

Environmentálně udržitelný

Podporujeme udržitelný způsob života a k tomu vedeme pedagogy i děti, pod hesly použij znovu, vyrob si, sdílej. Pracujeme s přírodninami, klademe důraz na pobyt venku.

N

Navazující na potřeby 21. století

Stavíme na bezpečné a otevřené komunikaci a budování pevných vztahů s dětmi, pedagogy i rodiči. Podporujeme rozvoj potenciálu každého jednotlivce.

Přispějte svou troškou do mlýna

Buďte součástí přeměny

Přijďte nás navštívit společně s dětmi v rámci některé z následujících aktivit a načerpejte inspiraci.

realizace projektů nás baví

Zkušenosti z realizace projektu Otevřený mlýn synergicky propojujeme v rámci spolupráce se školami.

Již od roku 2016 pomáháme školám s realizací investičních projektů IROP. Projekty, na kterých se školami spolupracujeme, jsou zaměřeny na učebny přírodních věd, cizích jazyků, polytechniky, ICT a Wi-Fi. 

Školám pomáháme od první myšlenky, kterou zkonzultujeme přes vypracování projektové fiše, přípravu projektové dokumentace a studie proveditelnosti až po vlastní realizaci včetně pomoci s uvedením do provozu.

Přehrát video

Kam směřujeme ...

Vize, ke které směřujeme, představuje ucelený koncept, který zahrnuje rekonstruovanou mlýnici, novou přístavbu s ubytováním a zázemím, přední zahradu pro realizaci akcí pro veřejnost a velkou zahradu za mlýnem, jejíž součástí bude rybník s náhonem. Projekt Otevřený mlýn bude respektovat principy trvale udržitelného rozvoje, bude využívat obnovitelné zdroje energie a bude sloužit školám, pedagogům, dětem, rodičům i široké veřejnosti.

Kdo za projektem stojí?

Petra a Luděk Heinzovi
a tým spolupracovníků ITveSkole.cz, o.p.s. a Boxed, s.r.o.

OTEVŘENÝ MLÝN TVOŘÍME PRO VÁS

KONTAKTUJTE NÁS

otevrenymlyn@itveskole.cz

+420 800 880 990