JEDIČNÝ PROSTOR PRO DĚTI, PEDAGOGY I RODIČE
...

OTEVŘENÝ MLÝN

K ZAHRADĚ 1, kAČICE, OKRES KLADNO

Aktuální zprávy ze mlýna:

oTEVŘENÝ = "OPEN"

O = Otevřený prostor pro všechny
P = Podporující pedagogy i děti
E = Environmentálně udržitelný
N = Navazující na potřeby 21. století

Náš příběh začal v roce 2019, kdy jsme hledali místo pro realizaci projektových dnů, setkání pro pedagogy a ověřování inovativních řešení v praxi. Objevili jsme historický mlýn v obci Kačice, který postupně přeměňujeme a dáváme mu nový rozměr. V první etapě jsme zpřístupnili rozlehlou zahradu dětem a školám. Postavili jsme v ní jurtu, která slouží jako zázemí pro realizaci aktivit. Zrekonstruovali jsme komín, na kterém nám sídlí chránění čápi. Nyní revitalizujeme mlýnici, ve které vytvoříme čtyři patra pro realizaci tvůrčích a vzdělávacích aktivit. Následně přistavíme novou budovu, ve které bude ubytovací kapacita a technické zázemí.

Projektové dny

Přispějte svou troškou do mlýna

Buďte součástí přeměny

Přijďte společně s dětmi navštívit naši zahradu v rámci některé z následujících aktivit a načerpejte inspiraci:

  • KLUB OPEN a příměstské tábory – odpolední a prázdninový program pro děti 1. stupně ZŠ.
  • Projektové dny mimo školu – vzdělávací aktivity v zahradě.

realizace projektů nás baví

Zkušenosti z realizace projektu Otevřený mlýn synergicky propojujeme v rámci spolupráce se školami.

Již od roku 2016 pomáháme školám s realizací investičních projektů IROP. Projekty, na kterých se školami spolupracujeme, jsou zaměřeny na učebny přírodních věd, cizích jazyků, polytechniky, ICT a Wi-Fi. 

Školám pomáháme od první myšlenky, kterou zkonzultujeme přes vypracování projektové fiše, přípravu projektové dokumentace a studie proveditelnosti až po vlastní realizaci včetně pomoci s uvedením do provozu.

Přehrát video

Kam směřujeme ...

Vize, ke které směřujeme, představuje ucelený koncept, který zahrnuje rekonstruovanou mlýnici, novou přístavbu s ubytováním a zázemím, přední zahradu pro realizaci akcí pro veřejnost a velkou zahradu za mlýnem, jejíž součástí bude rybník s náhonem. Projekt Otevřený mlýn bude respektovat principy trvale udržitelného rozvoje, bude využívat obnovitelné zdroje energie a bude sloužit školám, pedagogům, dětem, rodičům i široké veřejnosti.

Kdo za projektem stojí?

Petra a Luděk Heinzovi
a tým spolupracovníků ITveSkole.cz, o.p.s. a Boxed, s.r.o.

OTEVŘENÝ MLÝN TVOŘÍME PRO VÁS

KONTAKTUJTE NÁS

otevrenymlyn@itveskole.cz

+420 800 880 990