Slavíme 3. výročí
Otevřeného mlýna

OTEVŘENÝ MLÝN SLAVÍ 3 ROKY A ROZŠIŘUJE SVOU NABÍDKU

Již je to 3 roky, kdy jsme mohli prohlásit, že areál starého mlýnu v Kačici je po dlouhé době otevřený. Tomuto momentu předcházela na úplném začátku myšlenka manželů Heinzových vytvořit vzdělávací prostor, který bude užitečný pro školy, pedagogy i veřejnost. Díky úsilí vedení se daří záměr postupně naplňovat.

Prostory Otevřeného Mlýna se otevřely 21. 9. 2020 a děti mohly navštěvovat odpolední klub s tematickým programem, který se konal na rozlehlé zahradě a v zázemí jurty. Pro žáky z blízkého okolí jsme zajistili dopravu přímo do klubu a rodičům tak pomohli v jejich snaze o sladění pracovního a rodinného života.

Obliba programu Otevřeného Mlýna nabývala, avšak na podzim roku 2020 zasáhly do dalších plánů vládní opatření kvůli Covidu. Zájmový program pro děti se přechodně přesunul do online prostředí, kde setkávali stávající příznivci i noví zájemci. Na jaře roku 2021 po uvolnění opatření jsme se s radostí setkávali opět osobně. Po skončení školního roku navázaly svým programem letní příměstské tábory, které se konaly po celé prázdniny.

Se zahájením dalšího školního roku jsme rozšířili nabídku o zájmové kroužky a následně o projektové dny pro základní školy a mateřské školky. Po vzoru Konfucia „Co si vyzkouším, tomu rozumím,“ podporujeme názornost s praktickými ukázkami často za použití moderních technologií (jako je interaktivní vzdělávací 3panel, 3D pera, 3D tiskárny a další). Součástí areálu Otevřeného Mlýna je také ostrovní učebna. Ta je ukázkovým příkladem pro děti, jak do budoucna čelit globálním výzvám. Díky fotovoltaickým panelům, malé větrné elektrárně, zádrži vody a malé přečerpávací elektrárně, je zcela nezávislá na vnějších zdrojích. Podtrhuje základní myšlenku projektu Otevřeného Mlýna a tím je udržitelnost. Na zahradě vznikl také fóliovník a děti se dle zájmu starají také o pěstování zeleniny. K zábavě i poučení pak přispěl i vybudovaný vodní náhon přímo v areálu. Svou obratnost a šikovnost si děti trénují na nízkých lanových překážkách umístěných přímo na zahradě.

V letošním roce jsme začali nabízet prostory k pronájmu u příležitosti dětských oslav a firemních setkání.

Za poslední letní sezónu, kdy jsme organizovali 8 turnusů letních táborů, celkem 165 dětí. Velmi nás těší pozitivních zpětná vazba dětí i rodičů. Práce s dětmi nás velmi baví a osobní doporučení známým je pro nás největší odměnou.

Od září 2023 probíhají v Otevřeném Mlýně zájmové kroužky, které mohou začít navštěvovat děti i v průběhu roku. Jde například o tvůrčí kroužek Lesní ateliér, Hravá angličtina, IT ve Mlýně (využití moderních technologií při realizaci menších i větších projektů). Oblíbený je také kroužek Minecraft, který se odehrává z části ve společném herním prostředí Minecraft Education Edition a z části na zahradě při hraní tematických her. Mezi novinky se řadí kroužek pro předškoláčky (příprava na 1. třídu) a dále angličtina pro starší děti a dospělé.

A zájmovými kroužky to rozhodně nekončí. Sledujte náš Facebook Otevřený Mlýn a dozvíte se včas, co dalšího se od podzimu chystá.

Při příležitosti 3. výročí otevření se manželé Heinzovi sešli se zaměstnanci, poděkovali, zhodnotili dosavadní činnost a představili plány pro nejbližší období.

Poděkování patří Vám všem, kteří své děti na program Otevřeného Mlýna posíláte a vyslovujete nám svou důvěru a podporu. Poháníte pomyslné mlýnské kolo a stáváte se tak součástí přeměny mlýna. Velmi si toho vážíme.

Více o nabídce Otevřeného Mlýna a možnost přihlášení dětí: otevrenymlyn.cz