Maker Space

Naše služby

Maker Space

Ve spodním patře mlýnice, která nyní prochází postupnou rekonstrukcí, se bude nacházet inspirativní prostor s moderní dílnou, 3D tiskem a kreativními i robotickými pomůckami.

Při projektech a aktivitách, keteré budeme realizovat v Maker Space vycházíme z témat souvisejících s obory dle STEM, energetikou, trvale udržitelným rozvojem a tyto principy také ctíme v naší Ostrovní učebně, kterou již nyní můžete vidět v areálu Otevřeného Mlýna.

viz Ostrovní učebna

Těšíme se na vás

Maker Space

Maker Space bude místo pro rozvoj fantazie, kde postupně plánujeme rozšířit nabídku volnočasových aktivit se zaměřením na robotiku, kreativní dílny i 3D tisk, který již nyní v Otevřeném Mlýně úspěšně probíhá pod názvem IT ve Mlýně.

Pro školy budeme poskytovat možnost konání projektových dnů a využití prostoru pro moderní zážitkovou výuku. Také zde bude možné uspořádat školení pedagogů v oblasti digitalizace a zařazení výukových pomůcek do praxe.

Široké veřejnosti bude prostor k dispozici o víkendech, kdy budou v dílnách probíhat zajímavé workshopy a kreativní setkání pod vedením zkušených lektorů.

Vybavení

  • 3D tisk
  • CNC dílna
  • elektro dílna
  • šicí dílna
  • plotter
  • termolis
  • robotické stavebnice
  • 2D tisk
  • ponk
  • vrtačky, brusky a ruční nářadí